Cinci plus unu – Vești și povești din Țara mea: Sfinții închisorilor I

Cinci plus unu – Vești și povești din Țara mea: Sfinții închisorilor I

Monolog în dialog. AXA - Mugur Vasiliu https://www.youtube.com/watch?v=IseQoYGwx1Q ...

Citește mai mult »
XVI. Schiță istorică a filosofiei religiei

XVI. Schiță istorică a filosofiei religiei

Catalogare a curentelor şi a poziţiilor Vom face în prelegerea de azi un fel de schiţă istorică, în care să înfăţişez deosebitele curente din filosofia religiei, aşa cum s-au prez ...

Citește mai mult »
XVI. Alte atribute ale Divinului

XVI. Alte atribute ale Divinului

Am început în prelegerea precedentă să vă dau câteva lămuriri asupra structurii determinărilor secundare ale divinităţii, considerate în totalitatea lor generică, îmi dau seama că ...

Citește mai mult »
XV. Structura determinărilor secundare ale divinului

XV. Structura determinărilor secundare ale divinului

Care sunt calităţile esenţiale sau atributele fundamentale ale divinităţii, am văzut în explicaţiile de până acum şi ne mărgineam la existenţa absolută, adică divinitatea, şi la c ...

Citește mai mult »
XII. Problema divinității

XII. Problema divinității

Ultima problemă pe care am înfăţişat-o a fost studierea particularităţilor cunoştinţei religioase. Aţi văzut că această cunoştinţă religioasă se sprijină pe ceea ce aş numi presup ...

Citește mai mult »
IX. Social și cognitiv în constituirea conștiinței religioase

IX. Social și cognitiv în constituirea conștiinței religioase

Concluziile la care am ajuns în prelegerea trecută, oricât de surprinzătoare ar fi părut ele faţă de concepţia actuală a religiei şi faţă de rolul care se asignează acestei activi ...

Citește mai mult »
Cele patru prelegeri ținute de profesorul Nae Ionescu în temnița de la Miercurea Ciuc în anul 1938

Cele patru prelegeri ținute de profesorul Nae Ionescu în temnița de la Miercurea Ciuc în anul 1938

CONFERINŢA I România legionară nu este un fapt simplu, ci complex Adică viziunea legionară a realităţii este o formulă care cuprinde întreaga manifestare de viaţă, aşa cum se înca ...

Citește mai mult »
VIII. Actul religios ca act personal

VIII. Actul religios ca act personal

Am încheiat cu consideraţiunile ce aveam intenţiunea să le dau asupra primei noastre probleme, adică problema structurii actului religios. Azi vom trece să studiem chestiunea actu ...

Citește mai mult »
Universalitatea actului religios

Universalitatea actului religios

Aţi reţinut, din prelegerile trecute, care sunt termenii procesului pe care-l dezbatem aci; şi anume, că analizăm un act sufletesc, care are doi termeni precişi, şi anume un act s ...

Citește mai mult »
Existența lui Dumnezeu

Existența lui Dumnezeu

În prelegerea trecută am stabilit că un act religios este un act sufletesc oarecare, cu doi termeni, dintre cari unul este totalitatea universului considerat într-o solidaritate c ...

Citește mai mult »
scroll to top