web analytics
Home » Arhiva AXA anul IV » Axa 52 » Revista presei maghiare din România
Revista presei maghiare din România

Revista presei maghiare din România

noiembrie 21, 2011 4:38 pm by: Category: Axa 52, Știri Leave a comment A+ / A-

Haromszek, nr. 6406 din 04.10.2011,

autor Farkas Reke

NOUL PARTID MAGHIAR SE ORGANIZEAZĂ

Fiecare să-şi stabilească singur soarta, să vină şi să intervină, să devină parte a procesului – cu astfel de cuvinte sunt atraşi cei interesaţi în noul partid, Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), înregistrat de curând. Sunt aşteptaţi şi cei care s-au delimitat de politică în urma dezamăgirilor suferite în ultimele două decenii – a precizat Jakabos Janka, preşedintele judeţean al PPMT….

www.szekelyfoldert.hu din 04.10.2011

KEPES KRONIKA

În 1210 secuii din Ardeal împreună cu saşii, românii şi pecenegii au luptat împotriva ţarului bulgar Borill. Dovada clară a independenţei şi a autoguvernării specifice secuilor este existenţa dreptului secuiesc independent. Cele mai vechi însemnări referitoare la dreptul secuiesc datează din 1297, când Lorinc şi fiul acestuia Lestyan s-au adresat regelui ungar Istvan al V-lea solicitându-i ca secuii de pe domeniile lor (scaunul Odorhei) să poată trăi conform statutului şi legii secuilor, respectiv să nu fie subordonaţi din punct de vedere juridic voievodului din Ardeal….

www.transindex.ro din 05.10.2011

CONSILIUL EUROPEI A ADOPTAT O PROPUNERE DE MODIFICARE, CU REFERIRE LA AUTONOMIE

În sesiunea de toamnă a adunării parlamentare a Consiliului Europei, parlamentarii ungari au reuşit să obţină un sprijin majoritar pentru propunerea lor de modificare, cu referire la autonomie, în contextul adoptării hotărârii privind problematica suveranităţii naţionale şi a statalităţii….

www.sznt.ro din 05.10.2011

O NOUĂ PERSPECTIVĂ ÎN EUROPA PENTRU AUTODETERMINAREA COMUNITĂŢILOR NAŢIONALE INDIGENE

În scopul obţinerii autonomiei Pământului Secuiesc, Consiliul Naţional Secuiesc a dorit să utilizeze, încă din start, toate mijloacele sociale, politice şi juridice pe care le oferă democraţia. Dintre acestea, cele mai importante sunt exprimarea voinţei, asumarea unui rol activ şi acţiunea conştientă a autoguvernărilor alese de CNS. Este importantă înaintarea de către parlamentari, dacă este necesar chiar de mai multe ori, în legislativul român, a statutului autonomiei Pământului Secuiesc. Este important sprijinul ţării-mamă şi este foarte important să putem prezenta strădaniile autonomiste ale secuilor în forurile europene şi internaţionale….

Erdovidek, nr. 40 din 07.10.2011

PROPUNERE – LIMBA STATULUI TREBUIE SĂ O ÎNVĂŢAŢI, LIMBA MATERNĂ NU E VOIE SĂ O UITAŢI – BENEDEK ELEK

Reprezentanţii Asociaţiei Bodvaj din Băţanii Mici atrag atenţia tuturor maghiarilor asupra importanţei şi responsabilităţii utilizării limbii materne. Întâlnim des fenomenul utilizării în clasele I-IV, de către părinţi, elevi şi pedagogi, a calificativelor în limba română. S-au implementat atât de mult în limba lor, încât folosim aceste cuvinte străine cu extensii în limba maghiară: a primit Foarte Bine, l-au încheiat cu Bine, asta este doar Suficient. Nu-i aşa ce urât arată scris? Nici la pronunţie nu este mai frumos. Limba noastră splendidă şi bogată ne oferă multe posibilităţi. Propunem deci ca în loc de insuficient, suficient, bine şi foarte bine (în limba română) să spunem de acum înainte insuficient, suficient, bine şi foarte bine (în limba maghiară). Nu este ceva nou. Dacă ne uităm în carnetele bunicilor, părinţilor noştri, vom găsi aceste expresii în limba maghiară….

Erdovidek, nr. 41 din 14-20.10.2011

ÎN APĂRAREA DREPTURILOR NOASTRE COMUNITARE

După modelul din Tirolul de Sud, deputaţii UDMR Mathe Andras şi Marton Arpad au înaintat două propuneri de lege care vizează modificarea legii administraţiei publice, respectiv a legii privind statutul juridic al funcţionarilor publici. Potrivit modificărilor iniţiate, persoanele care vorbesc inclusiv limba unei minorităţi naţionale în cadrul unei instituţii în care acest lucru e obligatoriu conform prevederilor legii, ar urma să beneficieze de un spor la salariu de 10% pentru fiecare limbă minoritară utilizată….

Comandaţi revista AXA online accesând secţiunea Magazin sau la numărul de telefon 0721.09.44.47 – Ionuţ Ruse sau la e-mail: ionut@axa.info.ro

Revista presei maghiare din România Reviewed by on . Haromszek, nr. 6406 din 04.10.2011, autor Farkas Reke NOUL PARTID MAGHIAR SE ORGANIZEAZĂ Fiecare să-şi stabilească singur soarta, să vină şi să intervină, să de Haromszek, nr. 6406 din 04.10.2011, autor Farkas Reke NOUL PARTID MAGHIAR SE ORGANIZEAZĂ Fiecare să-şi stabilească singur soarta, să vină şi să intervină, să de Rating: 0

About Centrul European de Studii Covasna – Harghita

Obiectivele FORUMULUI sunt: a) Promovarea şi apărarea prin toate mijloacele legale a identităţii naţionale, a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ale românilor din judeţele Covasna şi Harghita, în condiţiile specifice conferite în această zonă de ponderea lor numeric scăzută; b) Sprijinirea accesului comunităţilor româneşti la resursele derulate prin programele şi proiectele de dezvoltare promovate şi finanţate de autorităţile publice centrale şi locale, precum şi de organizaţiile europene; c) Stimularea constituirii şi funcţionării unor asociaţii comunitare locale, ca forme legale de autoorganizare a comunităţilor româneşti, care să reprezinte interesele specifice ale acestora în vederea soluţionării problematicii cu care se confruntă; d) Reprezentarea intereselor comunităţilor româneşti din judeţele Covasna şi Harghita în raporturile cu autorităţile publice locale şi centrale, precum şi cu diferitele organisme internaţionale; e) Obţinerea statutului de participant, ca parte direct interesată, în consultările şi negocierile purtate pe plan local, regional, naţional şi internaţional premergătoare adoptării unor decizi, hotărâri sau acte normative ale căror efecte vizează interesele românilor din Covasna şi Harghita. f) Recomandarea persoanelor reprezentative din societatea civilă românească, din cele două judeţe, pentru a candida, în condiţiile legii, la alegerile locale şi parlamentare, sau pentru alte funcţii şi demnităţi publice; g) Sprijinirea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei, a parohiilor de pe cuprinsul său, în lucrarea de revigorare a credinţei strămoşeşti, în promovarea unui dialog ecumenic cu celelalte culte din zonă; h) Acordarea de asistenţă şi suport logistic şi moral unităţilor de învăţământ cu predare în limba română din cele două judeţe; i) Sprijinirea instituţiilor româneşti de cultură existente în judeţele Covasna şi Harghita, pentru păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor, a patrimoniului cultural şi spiritual; j) Sprijinirea mass-media de limbă română (presa scrisă, posturi radio şi TV) din cele două judeţe şi realizarea unui parteneriat cu mass-media naţională; k) Protejarea şi cinstirea limbii române, a însemnelor şi simbolurilor naţionale; l) Acordarea de burse de studii, premii, diplome şi alte însemne de merit celor ce contribuie semnificativ la realizarea scopului şi obiectivelor Forumului; m) Sprijinirea activităţilor proprii ale asociaţiilor şi fundaţiilor componente; n) Organizarea de activităţi filantropice şi de asistenţă socială; o) Dezvoltarea unor parteneriate active cu românii de pretutindeni şi cu organizaţii ale acestora din ţară şi străinătate; p) Demersuri pentru iniţierea şi susţinerea unui dialog constructiv cu societatea civilă a comunităţilor maghiare din cele două judeţe, în vederea convieţuirii în spiritul cunoaşterii şi aprecierii valorilor specifice şi comune, al înţelegerii şi conlucrării în interes general şi pentru eliminarea oricăror forme de discriminare pe motiv de etnie sau confesiune; q) Combaterea şi contracararea manifestărilor rasiste, şovine, xenofobe şi a tendinţelor de enclavizare etnică a zonei; r) Monitorizarea vieţii publice locale şi sesizarea instituţiilor publice naţionale şi internaţionale, precum şi a opiniei publice, despre încălcările drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

Lasă un comentariu

scroll to top