web analytics
Home » Arhiva AXA anul IV » Axa 51 » Cum se poate refuza vaccinarea copiilor
Cum se poate refuza vaccinarea copiilor

Cum se poate refuza vaccinarea copiilor

noiembrie 24, 2011 7:54 am by: Category: Axa 51, Cetatea creștină, Sănătate Leave a comment A+ / A-

CARE ESTE BAZA LEGALĂ PENTRU CA UN PĂRINTE SĂ POATĂ REFUZA VACCINAREA COPILULUI SĂU?

Acest ghid are scopul de a sprijini părinţii care nu doresc administrarea unuia sau altuia dintre vaccinuri copiilor lor. În ciuda obiceiului împământenit de pe vremea comunismului şi conform căruia toată lumea trebuie să se vaccineze, decizia familiei are prioritate absolută în faţa autorităţilor. Afirmaţiile „aşa e legea” sau „aşa cer regulile comunităţii”, folosite de medici sau directorii de şcoli în sprijinul vaccinării obligatorii, sunt lipsite de fundament şi orice părinte poate, prin cunoaşterea câtorva elemente juridice de bază, explicate mai jos, să îşi impună punctul de vedere.

PREVEDERI DIN LEGISLAŢIA SPECIFICĂ

Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacienţilor prevede clar necesitatea consimţământului informat şi exprimat în scris pentru intervenţiile medicale.
„Art. 13. Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.”
Definiţia intervenţiei medicale este dată la art. 1 lit. d) din aceeaşi lege astfel: „prin intervenţie medicală se înţelege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare.”, cuprinzând aşadar şi vaccinarea.
Legea nr. 95/2006 privind reforma sănătăţii nu prevede obligaţia de a fi vaccinat. Articolele 374 şi 376 solicită medicului să acţioneze respectând voinţa pacientului, iar art. 649 prevede acordul scris al pacientului pentru diagnosticul şi tratamentul cu potenţial risc (nu se face însă definirea termenului). De asemenea, art. 651 prevede că actul medical se poate face în lipsa consimţământului informat numai în situaţii de urgenţă în care lipsa acţiunii imediate ar pune în pericol viaţa pacientului.
„Art. 374 – (3) Deciziile şi hotărârile cu caracter medical vor fi luate avându-se în vedere interesul şi drepturile pacientului, principiile medicale general acceptate, nediscriminarea între pacienţi, respectarea demnităţii umane, principiile eticii şi deontologiei medicale, grija faţă de sănătatea pacientului şi sănătatea publică.”
„Art. 376 – (1) Cu excepţia cazurilor de forţă majoră, de urgenţă ori când pacientul sau reprezentanţii legali ori numiţi ai acestuia sunt în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau consimţământul, medicul acţionează respectând voinţa pacientului şi dreptul acestuia de a refuza ori de a opri o intervenţie medicală.”….

Comandaţi revista AXA online accesând secţiunea Magazin sau la numărul de telefon 0721.09.44.47 – Ionuţ Ruse sau la e-mail: ionut@axa.info.ro

Cum se poate refuza vaccinarea copiilor Reviewed by on . CARE ESTE BAZA LEGALĂ PENTRU CA UN PĂRINTE SĂ POATĂ REFUZA VACCINAREA COPILULUI SĂU? Acest ghid are scopul de a sprijini părinţii care nu doresc administrarea u CARE ESTE BAZA LEGALĂ PENTRU CA UN PĂRINTE SĂ POATĂ REFUZA VACCINAREA COPILULUI SĂU? Acest ghid are scopul de a sprijini părinţii care nu doresc administrarea u Rating: 0

About Bucovina profundă

Lasă un comentariu

scroll to top