Home » Arhiva AXA anul III » Axa 44 » Scurt comentariu la această scrisoare de suflet român și ortodox

Scurt comentariu la această scrisoare de suflet român și ortodox

Cu mult înaintea sosirii actualului moment de răscruce şi cernere de Sus, dar chiar şi în al unsprezecelea ceas, toate aceste realităţi, precizări şi distincţii istorice, teologico-culturale şi moral-creştineşti ar fi trebuit făcute de vreunul dintre numeroşii dvs. consilieri, fie opaci în plan spiritual, dar cu un tupeu stupefiant, fie de rea credinţă şi cu masterate în iezuitism, care s-au perindat cu ifose elitiste şi damfuri euro-ecumeniste pe la Cotroceni, fără nici un folos real pentru poporul român şi nici pentru dvs., preşedintele ţării, căci veleitari notorii fiind, fără vreo aderenţă credibilă la sufletul acestui neam nemurit din începuturi, au dat bir cu fugiţii la prima scuturătură mai serioasă a roţii istoriei, căci vorba Sfântului şi împăratului limbii române culte, Mihai Eminescu, “nu slujindu-te pe tine, lustruindu-se pe ei”.

Cităm dintr-o scrisoare cu accente tragicomice, adresată de dvs. personal, domnule preşedinte, milioanelor de români, înaintea referendumului din noiembrie 2009:

“Dragi români, vă mulţumesc că mi-aţi fost alături de-a lungul întregului meu mandat şi vă asigur că am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru binele românilor şi pentru progresul acestei ţări (N. n. –  Poate credeţi sincer că aţi făcut ce vă stătea în putere, dar sigur nu aţi făcut ce trebuia, şi acum, după obţinerea celui de-al doilea mandat prezidenţial, aţi început să loviţi fără mustrări de conştiinţă numai în contribuabilii cinstiţi, uitând că fără sprijinul lor nu mai ajungeaţi, vă cităm ad litteram, “să preferaţi a vi se tăia capul, decât să-i minţiţi!”. Noi, talpa şi prostimea ţării, ştiind bine, dintr-o experienţă amară, cine, cum, unde, când şi de ce minte, vă reamintim un singur cuvânt-lumină: “Cu măsura cu care  măsuraţi, cu aceeaşi măsură veţi fi măsurat!”).

Dacă mă uit în urmă, pot spune că România s-a schimbat în bine (N. n. –  Aveţi o percepţie socială sigur distorsionată; România s-a schimbat vizibil în rău – Sic!). Dar nu atât de mult şi de repede cât ne-am fi dorit. Ştiu că încă nu trăiţi bine, aşa cum meritaţi (N. n. – Ce merităm cu toţii, deci, vai şi dvs., numai Bunul şi Dreptul Dumnezeu ştie, dar de trăit trăim din ce în ce mai rău, numai noi, guvernaţii; datorită lui sarsailă mondialistu’, toţi guvernanţii fără excepţie, deci şi dvs., vai a doua oară, trăiesc bine mersi şi încă tot mai bine…).

O parte din responsabilitate îmi aparţine. Este adevărat că nu am reuşit să fac tot ce mi-am propus, că am şi greşit uneori. Dar am învăţat din greşeli (N. n. – Oare, aşa să fie? Păi, noi, cei mulţi, mici şi proşti, vedem clar şi ziua, şi noaptea, cum vă pregătiţi să faceţi în problema autonomiei regiunilor româneşti Harghita şi Covasna, vânturată de unguri cu sprijin ocult, cea mai mare greşeală, după cea a jignirii şi împovărării pensionarilor, adică tocmai a părţii din electoratul român care v-a scos preşedinte de două ori la rând!).

Vă sunt recunoscător că aţi fost alături de mine atunci când Parlamentul a încercat să mă suspende, fiindcă am îndrăznit să critic o clasă politică nereformată şi coruptă… (N. n. –  Noi am prefera, fiindcă tot aţi pomenit de recunoştinţă, să ne arătaţi concret această floare rară, sprijinindu-ne cât mai eficient să nu mai fim, numai noi, talpa şi prostimea ţării, dijmăriţi şi birăriţi, acum până ce încă nu ne-a ajuns la os cuţitul reformei or, măcar, să recitiţi cu atenţie, presupunând că o cunoşteaţi, expresia celebră: ; din latineşte – .

“Expresie consemnată de Cicero în scrisorile sale – VII, 24,1. Are la bază o amuzantă istorioară antică: un cetăţean din Roma neputând suporta vizitele, se prefăcea că doarme când îi soseau musafiri. Într-o zi, zărind pe sub gene cum sclavul său se înfrupta pe ascuns din vinul casei, îi spuse: .Vorba a rămas şi poate fi utilizată în acelaşi sens, adică: mai închid eu ochii, dar nu chiar pentru toată lumea!”. Poate a sosit vremea, şi acum este, domnule preşedinte, să mai închideţi ochii şi pentru noi, românii, dar să-i deschideţi bine pentru unguri, care vor să obţină noi privilegii, profitând, vai a treia oară, până şi de somnul dvs. de la ultimul seminar ecumenisto-iredentist la care aţi fost invitat, cu o aroganţă abia disimulată, de către vitregi şi , cărora li se potriveşte, ca o mănuşă, o cugetare a marelui istoric creştin, Nicolae Iorga: “Vicleanul e copilul din flori al satanei!”).

E timpul pentru o Românie modernă, o Românie a bunului simţ! Aşa să ne ajute Dumnezeu!”. Trebuie să fim cu mare băgare de seamă, domnule preşedinte, când pomenim Numele lui Dumnezeu, căci rostirea în deşert a Numelui Său atrage după ea încercări mult mai grele decât tăierea capului, de care nu oricine se învredniceşte, pentru că trebuie să te cheme Sfântul Voievod Mihai Viteazul, ca jertfa şi arderile de tot să-ţi fie bine primate, el purtând Sfânta Cruce la piept şi ştiind pe de rost Sfânta Psaltire, operă de adâncă spiritualitate dreptslăvitoare, veche de peste trei milenii!

Nu întrebaţi necredincioşii, sofiştii, neo-gnosticii, ocultofilii, orbii, iezuiţii, calvinii şi teomahii, extirpaţi demult de cel mai elementar bun simţ, despre ceea ce trebuie să faceţi pentru le arăta cu adevărat recunoştinţa celor care v-au votat, ci întrebaţi-l, de pildă, pe Părintele arhimandrit Arsenie Papacioc de la sfânta mânăstire Techirghiol, personalitate autentic harismatică, împuternicită de Sus să vă spună cu putere multă, ceea ce noi, talpa şi prostimea ţării, ştim demult în tainiţele inimilor noastre,  închinate din începuturi Adevărului, ca nişte candele neadormite: “Vai celor care spun binelui, rău şi răului, bine!”.

(Re)amintiţi-vă şi ce zicea, cu aceeaşi putere de Sus, Părintele Cleopa de la Sihăstria, duhovnicul tuturor duhovnicilor şi sfătuitorul de taină al multor patriarhi, mitropoliţi şi puternici ai zilei, ba chiar şi al unor capete încoronate, pe care îi prevenea cu înţelepciune: “Domnul risipeşte sfaturile neamurilor, leapădă gândurile popoarelor, şi defaimă sfaturile căpeteniilor. Iar sfatul Domnului rămâne în veac, gândurile inimii Lui, din neam în neam” (Psalm 32 – 10, 11).

S-ar putea, domnule preşedinte, la vremea sorocită numai de Sus, să reapară brusc pe pereţii sălilor de protocol moderne, în care se parafează înţelegeri strâmbe, cu participarea dvs. imprudentă ca simplu „jucător”, să reapară zicem, în chiar toiul euro-petrecerii, scrisă de aceeaşi mână nevăzută, cu litere de foc, înfricoşătoarea inscripţie sibilică “mane, tekel, fares”(N. n. – Tălmăcită de Sfântul Prooroc Daniel ca“numărat, cântărit, împărţit”, adică zilele celor necugetaţi sunt numărate, în orice timp şi în orice loc, de la vlădică şi până la opincă (Sic!), că ei cântăresc prea puţin în balanţa divină şi că autonomia lor îndelung uneltită, pe criterii mammonice, va fi înlocuită cu o împărţire a Dreptăţii, de Sus venită, când le va fi lumea mai dragă…

Să nu cumva, ca dimpreună cu predecesorii dvs., vinovaţi de punerea premeditată a economiei româneşti pe butuci, la ordin străin (via Tel-Aviv, Washington, Moscova etc.), permiterea înfiinţării unui partid pe criterii etnice (greşeală de diletanţi), semnarea tratatului ruşinos cu Ucraina, euro-slugărnicia fără limite, promovarea panereziei ecumeniste, atitudinea cinică faţă de nevoile reale ale propriului neam ş. a., să părăsiţi scena istoriei pe uşa din spate, căci o ţară nu se conduce cu alocuţiuni demagogice, extemporale improvizate, promisiuni fără acoperire şi înţelegeri înrobitoare, ci cu credinţă luminată, pricepere responsabilă şi morală, bărbăţie adevărată, jertfelnicie bine primită; mai întâi se învaţă ştiinţa şi arta conducerii unei ţări şi apoi se vine la conducerea ei şi nicidecum invers, fiindcă urmările sunt întotdeauna dezastruoase, dureroase şi uneori greu reductibile…

Nu de conducătorii care vor să conducă cu orice preţ au nevoie contribuabilii cinstiţi ai acestei ţări, ci de conducători care nu-şi doresc deloc o asemenea responsabilitate înfricoşată, dar, când sunt obligaţi s-o accepte, o împlinesc exemplar, primind mai degrabă martirajul, decât să trădeze interesele neamului ce i-a născut! În mod evident, cei mai mulţi dintre electori, credincioşi cu fapta, înţeleg mult mai bine decât dvs. semnele timpului, iar câţiva lămuriţi lăuntric pe deplin, de-o valoare unică şi greu exprimabilă în formule oficiale, sunt gata să vă readucă aminte că adevăraţii bărbaţi de stat se jertfesc pe ei, nu pe alţii!

Întrebându-l, încă de-acum douăzeci de ani, pe unul dintre înţelepţii reali ai acestui neam, ce-i cu frenezia asta postdecembristă, politică, economică şi pseudo-religioasă, a majorităţii organismelor internaţionale, acela ne-a răspuns cu mult subînţeles:“Toate organismele astea internaţionale, închinate lui mammona, sunt ca o curtezană bătrână cu nurii veştejiţi în orgii sardanapalice, care cere banii înainte şi dobânda după!”. Aveţi vreo euro-minciună electorală nouă, cât de cât verosimilă, cu care să mai convingeţi pe cineva, domnule preşedinte, că lucrurile nu stau exact aşa!?

Şi pentru că nu vrem pentru nimic din lume, să fim părtaşi la păcatul dvs. prezidenţial, noi, cei mulţi, mici şi proşti, dar cu frică reală de Dumnezeu, zicem, numai cu post luminat şi cu genunchii inimii plecaţi, pentru întreaga Sa zidire chemată la Taina mântuirii:

Tatăl nostru Care eşti în ceruri, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Înainte prăznuirea scoaterii Sfintei Cruci; Sfântul şi Dreptul Evdochim; Sfântul Iosif din Arimateea

Scurt comentariu la această scrisoare de suflet român și ortodox Reviewed by on . Cu mult înaintea sosirii actualului moment de răscruce şi cernere de Sus, dar chiar şi în al unsprezecelea ceas, toate aceste realităţi, precizări şi distincţii Cu mult înaintea sosirii actualului moment de răscruce şi cernere de Sus, dar chiar şi în al unsprezecelea ceas, toate aceste realităţi, precizări şi distincţii Rating:
scroll to top