web analytics
Home » Arhiva AXA anul IV » Axa 52 » Plăcile de la Sinaia
Plăcile de la Sinaia

Plăcile de la Sinaia

noiembrie 23, 2011 2:46 pm by: Category: Axa 52, Document, Eveniment, Eveniment special, Istorie Leave a comment A+ / A-

1. INTRODUCERE

În activitatea de cercetare istorică privind trecutul românilor există o lacună care, de mai bine de un secol, dăinuie ca o anomalie inexplicabilă față de efortul de lămurire a tuturor aspectelor trecutului acestui neam. Ne referim la existența unor vestigii care au constituit cândva un fond muzeistic cu mai mult de o sută de obiecte de colecție. Aceste obiecte aveau drept caracteristică faptul că, toate, prezentau, înscrise în relief relativ înalt, pe plăci metalice de forme și dimensiuni diferite, texte și ilustrații de un gen bine definit, dar greu de încadrat în corpul vestigiilor epigrafice atestate ca autentice.
Anomalia amintită constă în aceea că ele nu au făcut până acum, și nu fac nici în prezent, obiectul unui studiu sistematic. Sau, dacă un astfel de studiu a fost vreodată întreprins, el nu a lăsat nici o urmă documentară cunoscută, nici o referire. Totuși, numărul vestigiilor de acest fel este foarte mare și ele prezintă, incontestabil, un caracter sistematic, constituindu-se într-un ansamblu unitar atât din punctul de vedere al epigrafiei cât și din cel al stilului iconografic. Dar chiar în ipoteza unui presupus fals timpuriu sau a unei plăsmuiri moderne trebuie admis că, născocirea și realizarea lor a cerut o imaginație și un nivel de erudiție extraordinare iar execuția lor un volum de muncă artizanală imens. Însă specialiștii în cercetarea trecutului continuă să le disprețuiască evaluându-le, după o investigare superficială, ca falsuri sau plăsmuiri târzii, posibil din secolul XIX (cf, GRAMATOPOL, M., Dacia Antiqua, Editura Albatros, București, 1982, p. 93 ș.u.).
Acest dezinteres este surprinzător și profund regretabil, mai ales dacă este privit din punctul de vedere al tendințelor moderne de investigare treptat exhaustivă a tuturor formelor de dezvoltare umană. Această cercetare caută să cuprindă întreg spațiul vestigiilor inteligibile. Evaluată în acest spirit, completa ignorare sau chiar tratarea cu indiferență a motivaților care au stat la baza creării unui ansamblu de obiecte atât de sistematic-coerent și de o amploare atât de mare precum ansamblul pus în evidență în continuare, implică riscul de a lăsa să se piardă un fond de vestigii de o nebănuită valoare care aparține, de drept, generațiilor viitoare.
Prezentarea în imagini a celor 96 de fotografii ale plăcilor de plumb și analiza posibilelor semnificații ale înscrisurilor de pe ele, au fost redactate cu intenția de a semnala – eventual, doar de a reaminti celor interesați – existența acestui fond de vestigii care în momentul de față se află în pericol de totală dispariție….

Plăcile de la Sinaia Reviewed by on . 1. INTRODUCERE În activitatea de cercetare istorică privind trecutul românilor există o lacună care, de mai bine de un secol, dăinuie ca o anomalie inexplicabil 1. INTRODUCERE În activitatea de cercetare istorică privind trecutul românilor există o lacună care, de mai bine de un secol, dăinuie ca o anomalie inexplicabil Rating: 0

Lasă un comentariu

scroll to top