web analytics
Home » Arhiva AXA anul III » Axa 41 » 70 de ani de la declanșarea Marelui Refugiu Românesc

70 de ani de la declanșarea Marelui Refugiu Românesc

În cadrul ediţiei a XVIII-a a Zilelor Andrei Şaguna, în organizarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Arhivelor Naţionale Covasna şi a Centrului de Cultură Arcuş, vineri, 25 iunie 2010, la Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, din Sf. Gheorghe, a avut loc simpozionul cu tema 70 de ani de la declanşarea Marelui Refugiu Românesc.

Simpozionul, cu participare naţională, este consacrat comemorării a şapte decenii de la drama prin care a trecut poporul român în vara anului 1940, prin cedarea sub imperiul forţei statelor revizioniste a Basarabiei, Bucovinei de Nord, Ţinutului Herţa, Ardealului de Nord-Est şi Cadrilaterului.

La simpozion au participat peste 30 de cercetători, cadre didactice universitare, arhivişti, profesori, ziarişti şi conducători ai unor asociaţii ale refugiaţilor, expulzaţilor şi deportaţilor din teritoriile româneşti cedate în anul 1940, din întreaga ţară.

Lucrările simpozionului au fost moderate de IPS Ioan Selejan şi Dr. Alexandru Porţeanu din Bucureşti. Dintre comunicările prezentate în cadrul simpozionului menţionăm: Marele Refugiu Românesc(1940-1947) Caracterul unitar şi specificul ipostazelor sale. Situaţia refugiaţilor de atunci până azi, Dr. Alexandru Porţeanu, preşedinte, Asociaţia Foştilor Refugiaţi (1940-1947), Bucureşti; Aspecte generale şi specifice privind refugiaţii din teritoriile româneşti cedate în anul 1940, Prof. univ. Dr. Ion Giurca, Drd. Daniel Bar, Bucureşti; Confruntarea sovieto-germană pentru controlul spaţiului românesc în anii 1938-1940, Prof. univ. Dr. Gavril Preda, Universitatea de Petrol şi Gaze, Ploieşti; Acţiuni ale trupelor de jandarmi pe timpul evacuării bunurilor materiale şi culturale, a unor instituţii şi autorităţi din teritoriul cedat Ungariei, în urma Dictatului de la Viena, General de brigadă Dr. Eugen Pop, inspector şef, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Braşov; Documente de arhivă referitoare la retragerea din Basarabia din iulie 1940, Prof. univ. Dr. Petre Ţurlea, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti; Fondurile arhivistice clujene referitoare la refugiaţii din Transilvania şi Basarabia, Drd. Vasile Lechinţan, Arhivele Naţionale Cluj; Informaţii privind refugiaţii din Basarabia şi Ardealul de Nord aflate în fondurile arhivistice mureşene, Dr. Liviu Boar, Arhivele Naţionale Mureş; Refugiaţi din Basarabia şi Transilvania de Nord-Est în judeţul Bacău – anul 1940, Prof. Vilică Munteanu, Arhivele Naţionale Bacău; Solidaritatea Mehedinţului cu tragedia românilor din Ardealul de Nord, Dr. Tudor Răţoi, Arhivele Naţionale Mehedinţi; Documente referitoare la refugiaţi în fondurile deţinute de Arhivele Naţionale Covasna; valorificarea practică a acestora în perioada 2000-2009, Marius Stoica, Arhivele Naţionale Covasna; Aspecte privind refugiul românilor din zona Dejului, în perioada 1940-1944, Prof. univ. Dr. Gelu Neamţu, Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române, Cluj-Napoca; Revista „Pro Memoria 1940-1945” – O oglindă fidelă a refugiului românesc, Prof. univ. Dr. Barbu I. Bălan, preşedinte executiv al Federaţiei Naţionale a Românilor Persecutaţi Etnic „Pro Memora 1940-1945”, Cluj-Napoca; 70 de ani de la semnarea Dictatului de la Viena din 30 august 1940, Prof. univ. Dr. Ioan Bojan, vice preşedinte al Federaţiei Naţionale a Românilor Persecutaţi Etnic „Pro Memora 1940-1945”, Cluj-Napoca; Dictatul de la Viena şi consecinţele sale în judeţul Satu Mare, Prof. univ. Dr. Ioan Corneanu, Universitatea „Spiru Haret”, preşedinte, Asociaţia Judeţeană Satu Mare a Românilor Refugiaţi, Expulzaţi şi Deportaţi în urma Dictatului de la Viena din 30 august 1940; Golgota Ardealului de Nord în 22 de documente inedite, Av. Vasile Moiş, preşedinte, Asociaţia Holocaustului din Ardealul de Nord 1940-1945, Satu Mare; Muzeul Naţional al Refugiaţilor – Centrul Naţional de Studierea Istoriei Refugiului Românesc (prezentare Power Point), Vasile I. Bunea, secretar general al Federaţiei Naţionale a Românilor Persecutaţi Etnic „Pro Memora 1940-1945”, Cluj-Napoca; Manifestările populaţiei şi atitudinea autorităţilor arădene şi maghiare faţă de refugiaţii basarabeni, bucovineni şi ardeleni în anul 1940, Anca Dorina Băiţoiu, Arhivele Naţionale Arad; Aspecte din activitatea Căminului refugiaţilor ardeleni Avram Iancu din Bucureşti, 1941-1944, Prof. Nicolae Balint, Tg. Mureş; Însemnările unui martor ocular, preotul militar Pompei Oniga, cu privire la perioada 27 august – 6 septembrie 1940, Dr. Dumitru Stavarache, Bucureşti; Calvarul evacuării Basarabiei şi Bucovinei de Nord sub presiunea intrării imediate a trupelor sovietice, Prof. Vasile Stancu, Sf. Gheorghe; Expulzaţi şi refugiaţi români din fostele judeţe Ciuc, Odorhei şi Treiscaune, în urma Dictatului de la Viena din 30 august 1940, Dr. Ioan Lăcătuşu, Arhivele Naţionale Covasna; Deportaţi şi refugiaţi din comuna Vâlcele (jud. Covasna) în urma Dictatului de la Viena, Pr. Ioan Tămaş, parohia Ortodoxă Vâlcele, Prof. Nicolae Moldovan, Sf. Gheorghe; Provincia Basarabia în toamna anului 1942 oglindită într-un document de arhivă, Drd. Eugeniu Criste, Arhivele Naţionale Arad; Din activitatea Asociaţiei Refugiaţilor de Război din Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţei, Nicolai Ureche, preşedintele asociaţiei; România şi războaiele de imagine, Dorin Suciu, ziarist.

Cu această ocazie au fost lansate volumele: Carol al II-lea şi Camarila Regală, de Petre Ţurlea, Editura Semne, Bucureşti, 2010; Istoria serviciilor de informaţii/contrainformaţii româneşti în perioada 1919-1945, de Dr. Alin Spânu, Casa Editorială Demiurg, Bucureşti, 2010; România trădată, de Constantin Mustaţă, Edit. Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2010; Coriolan Băran. Reprivire asupra vieţii – Memorii, Editura Vasile Goldiş, Arad, 2010, ediţie îngrijită de Eugen Criste şi Vasile Popeneagă; Ţara de sub inimă, de Anton Lixăndroiu, Editura Danubius, Bucureşti, 2008, prezintă Ilie Trăian, directorul editurii; România sat fără câini?, de Anton Lixăndroiu, Editura Danubius, Bucureşti, 2009, prezintă Ilie Trăian, directorul editurii.

Participanţii au apreciat calitatea comunicărilor şi climatul în care s-au desfăşurat dezbaterile. Totodată s-a evidenţiat necesitatea continuării cercetărilor pe tema cunoaşterii adevărului istoric referitor la marea dramă a sutelor de mii de refugiaţi, expulzaţi şi deportaţi români din teritoriile răpite din trupul ţării în vara şi toamna anului 1940. S-a insistat asupra dezideratului de introducere în circuitul ştiinţific a informaţiilor existente încă în arhivele din ţară şi străinătate referitoare la Marele Refugiu Românesc. S-a propus introducerea unei lecţii distincte pe tema refugiului românesc în manualele şcolare de istorie a românilor. Prin grija organizatorilor comunicările prezentate în cadrul simpozionului vor fi publicate într-un volum.

70 de ani de la declanșarea Marelui Refugiu Românesc Reviewed by on . În cadrul ediţiei a XVIII-a a Zilelor Andrei Şaguna, în organizarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropoli În cadrul ediţiei a XVIII-a a Zilelor Andrei Şaguna, în organizarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropoli Rating:
scroll to top