web analytics
Home » Arhiva AXA anul III » Axa 41 » Cântec pentru slavă de Arhangheli

Cântec pentru slavă de Arhangheli

Ce Rarău, ce iezer, care cremeni

i-a rodit în pântec fraţi şi gemeni?

Tânără furtună de lumină

i-a născut din coapsa ei mezină?

S`au desprins dintr`un iconostas

ori din şold de paloş de viteaz?

Poate-au pogorât din dimineaţă,

din azur, din pajuri de sâneaţă,

Poate – auroră şi aiazmă –

s`au fost rupt dintr`o catapeteasmă…

O sămânţă de Arhanghel a căzut

Şi i-a îngerit pe ei, din lut.

Că pe fruntea lor ardea cunună

de Rusalii, ca un cerc de lună,

şi sub coastă pâlpâia o spadă

şi Iisus cu umbră de zăpadă.

Când treceau printre viteji de stei,

codrii verzi se despicau şi ei.

Brazi cântau cu braţu`ntins în soare,

Munţii ascultau în sărbătoare.

Luminând mereu printre prigoane,

se făceau prigoanele icoane.

Temniţa, funingine jilavă,

se sfinţea, în urma lor, cu slavă,

peste ocna lor de mucegai

cerul arunca un pumn de rai…

Braţul lor, în verde arcuire,

boltă înălţa, de mănăstire,

sau căra din mare lespezi drepte:

peste veac clopotniţe şi trepte.

Sfânt al Ţării, Ion Gură-de-aur,

Sfânt pietrar al Neamului şi faur,

şi Vasile mucenic dulgher

cioplitor de fulgere şi cer…

sângele lor – flacără de soare –

era, poate, din aiazmatare,

că s`a dus să fumege, tămâe,

pentru Crucea răstignită`n cue…

Moartea lor de sfântă rugăciune

vor veni altare şi-o vor spune.

Şi baladele s`or pogorâ din munte

să le ducă numele pe frunte.

Basmele şi doina rumânească

vor pleca în veac să povestească

cum la `ngropăciunea `mpărătească,

după sfinţii morţi cum în cazanii,

au mers cozia, rovinele, roşcanii,

basarabii şi vlădicii `n rând,

arnota şi turda, lăcrimând…

Doamne milostive, ruga noastră

păcătoasă şi nevrednică-i şi proastă,

dar îndură-Te de Ţară şi-i arată,

Bunule, în mila Ta curată,

cum ai găzduit la Tine, Sus,

pe cei Doi Sutaşi ai lui Iisus

şi `n Psaltirea Ţării cum i-ai spus:

Ca să vină Ţara şi să-i vadă

ce frumos stau în icoane şi`n baladă…

Cum surâd în verzi iconostase,

cu lumini de-apururea rămase.

Scrişi, muceniceşte, cu văpsele:

mâini de cneaz şi tâmple cu inele,

lângă mucenicii cu smerenii,

lângă voevozii strânşi la denii,

lângă Horia cu oase sfârtecate,

lângă Tudor din fântâna cu agate…

Cântec pentru slavă de Arhangheli Reviewed by on . Ce Rarău, ce iezer, care cremeni i-a rodit în pântec fraţi şi gemeni? Tânără furtună de lumină i-a născut din coapsa ei mezină? S`au desprins dintr`un iconostas Ce Rarău, ce iezer, care cremeni i-a rodit în pântec fraţi şi gemeni? Tânără furtună de lumină i-a născut din coapsa ei mezină? S`au desprins dintr`un iconostas Rating:
scroll to top