web analytics

Articole din: Oglinda vremii

Feed Subscription
 • Cuvînt de început

  Cuvînt de început

  Toată industria presei scrise şi a audio-vizualului trăieşte (bine) de pe urma dorinţei omenirii de a afla răspuns la două întrebări: Ce se întîmplă azi? Ce va fi mîine? Şi îşi înc ...

 • Despre 1848 în Principatele Române

  Despre 1848 în Principatele Române

  Marile ţări agricole situate între Marea Baltică şi Marea Neagră nu pot fi izbăvite de barbaria patriarhală-feudală decât cu ajutorul unei revoluţii agrare care să transforme ţăran ...

 • Proorociile Apocalipsei

  Proorociile Apocalipsei

  CAPITOLUL XVIII AL DOILEA ÎNGER A ARĂTAT CĂDEREA BABILONULUI ŞI DESPRE GLASUL CE ZICEA SĂ FUGĂ DIN CETATE ŞI DESPRE PIEIREA CELOR FRUMOASE CÎŞTIGATE MAI ÎNAINTE Stih 1: După aceste ...

 • Proorociile Apocalipsei

  Proorociile Apocalipsei

  CAPITOLUL XVII Unul din cei şapte Îngeri i-a arătat fericitului Ioan stricarea cetaţii celei curve şi pe fiara cu şapte capete şi cu zece coarne. Stihurile 1-3: Apoi, a venit unul ...

Cuvînt la îngroparea dumnezeiescului trup al Domnului și Mîntuitorului nostru Iisus Hristos

Cuvînt la îngroparea dumnezeiescului trup al Domnului și Mîntuitorului nostru Iisus Hristos

Ce este aceasta? Astăzi, tăcere multă pe pămînt, tăcere multă şi liniştire de-acum, tăcere multă, căci Împăratul doarme! Pămîntul s-a temut şi a alinat, căci Dumnezeu a adormit cu ...

Citește mai mult »
Libertatea europeană și mielul de Paști

Libertatea europeană și mielul de Paști

Precum a început să se vadă cam de toată lumea, „libertatea” pe care Europa ne sileşte să o primim nu are drept scop nimic altceva decît desfiinţarea oricărei libertăţi adevărate ...

Citește mai mult »
Mîna întinsă a Iudei (note la ultimul împrumut al statului(!?) român)

Mîna întinsă a Iudei (note la ultimul împrumut al statului(!?) român)

După o prea-lungă (zic eu) vreme de pace, „lumea civilizată” (şi se va vedea mai jos ce înseamnă aceasta) se clatină din înseşi temeliile ei, care sînt: negustorirea banilor, cămă ...

Citește mai mult »
Templul evreilor și războiul din Orientul Mijlociu

Templul evreilor și războiul din Orientul Mijlociu

Rostul noului templu, după EvreiPentru a înţelege cît de cît sminteala în care se află cei ce vor să reînvie Legea cea Veche, să vedem care a fost rostul slujbelor ţinute în biser ...

Citește mai mult »
scroll to top