web analytics

Articole din: Oglinda vremii

Feed Subscription
 • Cuvînt de început

  Cuvînt de început

  Toată industria presei scrise şi a audio-vizualului trăieşte (bine) de pe urma dorinţei omenirii de a afla răspuns la două întrebări: Ce se întîmplă azi? Ce va fi mîine? Şi îşi înc ...

 • Despre 1848 în Principatele Române

  Despre 1848 în Principatele Române

  Marile ţări agricole situate între Marea Baltică şi Marea Neagră nu pot fi izbăvite de barbaria patriarhală-feudală decât cu ajutorul unei revoluţii agrare care să transforme ţăran ...

 • Proorociile Apocalipsei

  Proorociile Apocalipsei

  CAPITOLUL XVIII AL DOILEA ÎNGER A ARĂTAT CĂDEREA BABILONULUI ŞI DESPRE GLASUL CE ZICEA SĂ FUGĂ DIN CETATE ŞI DESPRE PIEIREA CELOR FRUMOASE CÎŞTIGATE MAI ÎNAINTE Stih 1: După aceste ...

 • Proorociile Apocalipsei

  Proorociile Apocalipsei

  CAPITOLUL XVII Unul din cei şapte Îngeri i-a arătat fericitului Ioan stricarea cetaţii celei curve şi pe fiara cu şapte capete şi cu zece coarne. Stihurile 1-3: Apoi, a venit unul ...

Cuvînt la căsătorie al Sfântului Ioan Gură de Aur

Cuvînt la căsătorie al Sfântului Ioan Gură de Aur

Vedem bine că una dintre bolile cele mai grele ale lumii de azi este destrămarea familiei creştine. Răstimpul dintre cununie şi despărţire se scurtează tot mai mult. Vedem aceasta ...

Citește mai mult »
Libertate și adevăr (Teologia libertății și robia democratică, cuvînt pe marginea cărții „Justin”)

Libertate și adevăr (Teologia libertății și robia democratică, cuvînt pe marginea cărții „Justin”)

„Şi – după cum proorociile arătau fariseilor şi saducheilor că Hristos venise, ei necrezînd – tot aşa şi astăzi: în timp ce semnele arată că vom intra în epoca lui Antihrist, omen ...

Citește mai mult »
Încă o dată despre cum trebuie să se căsătorească omul și despre a doua căsătorie

Încă o dată despre cum trebuie să se căsătorească omul și despre a doua căsătorie

CUVÎNT AL SFÎNTULUI IOAN GURĂ DE AUR Despre vorba Apostolului: «Femeia este legată prin lege atîta vreme cît trăieşte bărbatul ei. Iar dacă bărbatul ei va muri, este liberă să se ...

Citește mai mult »
Pe drumul Damascului

Pe drumul Damascului

„Şi era acolo [la scăldătoare Vitedza] un om bolnav de treizeci şi opt de ani. Iisus, văzîndu-l pe acesta zăcînd şi ştiind că este aşa încă de multă vreme, i-a zis: Voieşti să te ...

Citește mai mult »
Cuvînt la Înălțarea Domnului

Cuvînt la Înălțarea Domnului

A trecut, iată, şi praznicul Înălţării Domnului, Taina care a încheiat lucrarea dumnezeiesc-omenească a Mîntuitorului pe pămînt. Dar cîţi dintre noi, cei care umblăm Duminica la b ...

Citește mai mult »
Satanismul, de la Adam la New Age

Satanismul, de la Adam la New Age

Încheind acel articol despre satanismul muzicii rock (vezi Axa, numărul 17), spuneam că vom reveni cu un cuvînt mai cuprinzător despre ce ar trebui să înţelegem prin „satanism” în ...

Citește mai mult »
Satanismul muzicii rock

Satanismul muzicii rock

Satanismul mărturisit astăzi în felurite chipuri nu este ceva nou, ci un urmaş tîrziu al vechilor credinţe păgîne despre care citim în Vechiul Testament. Deci ce este, pe scurt, s ...

Citește mai mult »
Un cuvînt despre semnele nașterii antihristului

Un cuvînt despre semnele nașterii antihristului

În marea Sa purtare de grijă, Dumnezeul a toate şi Ziditorul nostru nu ne-a lăsat întru necunoştinţă, precum sîntem plecaţi să credem cei mai mulţi dintre noi. Astfel, prin aleşii ...

Citește mai mult »
Ortodoxia în celulă

Ortodoxia în celulă

Părintele Daniil de la Tanacu, deţinut de drept comun al statului ateu român În urmă cu trei ani, scriam articolul de mai jos, care nu e politic, precum s-ar părea, ci teologic: „ ...

Citește mai mult »
Sarcofagul lui „Jesus Christ”

Sarcofagul lui „Jesus Christ”

Praznicul Învierii Domnului este întotdeauna prilej de bucurie credincioşilor şi de întristare diavolului cel mare şi următorilor lui, adică Evreilor celor necredincioşi. Ca urmar ...

Citește mai mult »
scroll to top