web analytics

Articole din: Oglinda vremii

Feed Subscription
 • Cuvînt de început

  Cuvînt de început

  Toată industria presei scrise şi a audio-vizualului trăieşte (bine) de pe urma dorinţei omenirii de a afla răspuns la două întrebări: Ce se întîmplă azi? Ce va fi mîine? Şi îşi înc ...

 • Despre 1848 în Principatele Române

  Despre 1848 în Principatele Române

  Marile ţări agricole situate între Marea Baltică şi Marea Neagră nu pot fi izbăvite de barbaria patriarhală-feudală decât cu ajutorul unei revoluţii agrare care să transforme ţăran ...

 • Proorociile Apocalipsei

  Proorociile Apocalipsei

  CAPITOLUL XVIII AL DOILEA ÎNGER A ARĂTAT CĂDEREA BABILONULUI ŞI DESPRE GLASUL CE ZICEA SĂ FUGĂ DIN CETATE ŞI DESPRE PIEIREA CELOR FRUMOASE CÎŞTIGATE MAI ÎNAINTE Stih 1: După aceste ...

 • Proorociile Apocalipsei

  Proorociile Apocalipsei

  CAPITOLUL XVII Unul din cei şapte Îngeri i-a arătat fericitului Ioan stricarea cetaţii celei curve şi pe fiara cu şapte capete şi cu zece coarne. Stihurile 1-3: Apoi, a venit unul ...

Mucenicia vremurilor noastre

Mucenicia vremurilor noastre

Cînd auzim de mucenicie, ne gîndim numaidecît la chinurile sîngeroase pătimite de toţi mărturisitorii Cuvîntului lui Dumnezeu încă înainte şi mai ales după întruparea Acestuia, de ...

Citește mai mult »
Cărțile împotriva cărții

Cărțile împotriva cărții

Cartea şi şcoala Scurt zis, scopul şi raţiunea de a fi a şcolii este acela de a-i învăţa „carte” pe cei neştiutori, deci mai ales pe copii, prin „carte” înţelegîndu-se suma cunoşt ...

Citește mai mult »
Istorie pentru vedenia ce a văzut un părinte, anume Theodosie, din sfînta mănăstire a Neamțului, în anul mîntuirii 1797

Istorie pentru vedenia ce a văzut un părinte, anume Theodosie, din sfînta mănăstire a Neamțului, în anul mîntuirii 1797

ARĂTARE PENTRU ÎNCEPUTUL MODERNIZĂRII ŢĂRILOR ROMÂNEŞTI „În vremile acestea mai de pe urmă, care sînt vrednice de multe lacrimi, pot să zic că în toată lumea n-au rămas alte locur ...

Citește mai mult »
Comunism și globalizare

Comunism și globalizare

Sînt douăzeci de ani de cînd ne-am liberat de „comunism” şi am început să ne „globalizăm”. Şi începem să înţelegem că nu am făcut decît să schimbăm o înşelare cu alta, fără a desl ...

Citește mai mult »
O fereastră spre lumea antihristului

O fereastră spre lumea antihristului

În ultimii ani, s–a scris şi s–a vorbit despre tele–vizor (văzător de departe) şi tele–viziune (vedere de departe) cam tot ce se putea scrie şi vorbi. Şi numai împotrivă, căci toa ...

Citește mai mult »
Ortodoxia noastră cea păgână

Ortodoxia noastră cea păgână

DESPRE MOŞ CRĂCIUN, PORCUL FARAONIC ŞI BRADUL COSMIC Cine este Moş Crăciun? Cum-necum, am scăpat încă o dată de „magia sărbătorilor de iarnă” (precum atît de potrivit grăiesc recl ...

Citește mai mult »
Păgînismul romano-catolic

Păgînismul romano-catolic

>„...[norodul ales] se va duce, şi se va apuca să slujească altor dumnezei şi se va închina acelora - sau soarelui, sau lunii sau la toată oştirea cerească - ceea ce Eu n-am po ...

Citește mai mult »
Despre lumeasca stăpânire

Despre lumeasca stăpânire

CUVÎNT LA PORUNCA APOSTOLULUI, CARE ZICE: „TOT SUFLETUL SĂ SE SUPUNĂ STĂPÎNIRILOR CELOR COVÎRŞITOARE!” Întrebîndu-ne pentru începutul şi rostul politicii, adică ale stăpînirii şi ...

Citește mai mult »
Moartea unui zeu

Moartea unui zeu

Michael Jackson a fost un zeu potrivit vremurilor noastre infantile, pedofile, efeminate, bi-sexuate, homosexuale, anemice, înrobite chirurgiei siliconului şi industriei chimice a ...

Citește mai mult »
Cuvînt la căsătorie al Sfântului Ioan Gură de Aur

Cuvînt la căsătorie al Sfântului Ioan Gură de Aur

Despre vorba Apostolului: «Femeia este legată prin lege atîta vreme cît trăieşte bărbatul ei. Iar dacă bărbatul ei va muri, este liberă să se mărite cu cine vrea, numai întru Domn ...

Citește mai mult »
scroll to top