web analytics

Articole din: Oglinda vremii

Feed Subscription
 • Cuvînt de început

  Cuvînt de început

  Toată industria presei scrise şi a audio-vizualului trăieşte (bine) de pe urma dorinţei omenirii de a afla răspuns la două întrebări: Ce se întîmplă azi? Ce va fi mîine? Şi îşi înc ...

 • Despre 1848 în Principatele Române

  Despre 1848 în Principatele Române

  Marile ţări agricole situate între Marea Baltică şi Marea Neagră nu pot fi izbăvite de barbaria patriarhală-feudală decât cu ajutorul unei revoluţii agrare care să transforme ţăran ...

 • Proorociile Apocalipsei

  Proorociile Apocalipsei

  CAPITOLUL XVIII AL DOILEA ÎNGER A ARĂTAT CĂDEREA BABILONULUI ŞI DESPRE GLASUL CE ZICEA SĂ FUGĂ DIN CETATE ŞI DESPRE PIEIREA CELOR FRUMOASE CÎŞTIGATE MAI ÎNAINTE Stih 1: După aceste ...

 • Proorociile Apocalipsei

  Proorociile Apocalipsei

  CAPITOLUL XVII Unul din cei şapte Îngeri i-a arătat fericitului Ioan stricarea cetaţii celei curve şi pe fiara cu şapte capete şi cu zece coarne. Stihurile 1-3: Apoi, a venit unul ...

Proorociile Apocalipsei

Proorociile Apocalipsei

Urmăm astăzi cu tîlcuirea unor locuri din cartea Apocalipsei care au fost şi sînt pietre de poticnire nu numai pentru Iudeii cei necredincioşi şi rău-credincioşii eretici protesta ...

Citește mai mult »
Proorociile Apocalipsei

Proorociile Apocalipsei

Diavolul înşelător al neamului omenesc foloseşte nenumărate metode pentru a ne amăgi, între care două de căpetenie: cea dintîi este de a ne face să credem că el şi lucrarea lui sî ...

Citește mai mult »
Iarăși despre omul-zeu de la Roma

Iarăși despre omul-zeu de la Roma

Femeia şezînd pe fiară Precum se vede, aici avem moneda de doi euro din Grecia, înfăţişînd răpirea domnişoarei Europa de către taurul Zeus. Să ne amintim legenda, fiindcă, precum ...

Citește mai mult »
Iarăși despre frații cei mincinoși de la Roma: „Sacra-inimă a lui Isus”

Iarăși despre frații cei mincinoși de la Roma: „Sacra-inimă a lui Isus”

Se vorbeşte tot mai mult de unirea Bisericilor Ortodoxe (adică drept-cinstitoare, păstrătoare a adevăratei credinţe) cu aşa-zisa Biserică Romano-„Catolică” („sobornicească”, „atot ...

Citește mai mult »
Iarăși despre libertatea întru adevăr și democratica robie

Iarăși despre libertatea întru adevăr și democratica robie

Am mai spus-o în aceste pagini, dar se cuvine zis iarăşi şi iarăşi: libertatea şi adevărul nu sînt realităţi sociologice sau politice, nici abstracţii filosofice. Sînt realităţi t ...

Citește mai mult »
Cea din urmă cădere a lui „Adam” și a „Evei”: semne ale împărăției antihristului

Cea din urmă cădere a lui „Adam” și a „Evei”: semne ale împărăției antihristului

Vrajba care a dezbinat dintru început firea omenească cea împărţită în bărbat şi femeie a ajuns în vremea din urmă la forma ei cea mai jalnică şi mai dureroasă: cei doi – cărora D ...

Citește mai mult »
Biserica și problemele vremii

Biserica și problemele vremii

Sub acest titlu - la fel de acoperitor precum „OMUL ŞI...”, „FEMEIA ŞI...”, „BANII ŞI...”, „MOARTEA ŞI...” - se poate scrie orice, dar faptele arată învederat că „problemele”, adi ...

Citește mai mult »
Templul evreilor și războiul din Orientul Mijlociu

Templul evreilor și războiul din Orientul Mijlociu

Moscheile de pe muntele templului.În 638, califul Omar ibn al-Khattab (prieten al lui Mahomed, care murise în 632) cucereşte Ierusalimul de sub stăpînirea Romeilor (aşa-zişii „Biz ...

Citește mai mult »
Actualitatea ortodoxă?

Actualitatea ortodoxă?

Aşa cum am promis, subiectul de căpetenie al acestei rubrici va fi de acum înainte ecumenismul, erezia ereziilor de pînă la noi, aşa cum este el propovăduit în Biserica Ortodoxă R ...

Citește mai mult »
Semnul vădit al apropiatei nașteri a antihristului

Semnul vădit al apropiatei nașteri a antihristului

Semnul vădit al apropiatei naşteri a Antihristului celui mare este politica ecumenistă a Ortodoxiei oficiale, ecumenism care a ajuns „dogmă” (adică adevăr neschimbător) împotriva ...

Citește mai mult »
scroll to top