web analytics

Despre Centrul European de Studii Covasna – Harghita

  • Obiectivele FORUMULUI sunt: a) Promovarea şi apărarea prin toate mijloacele legale a identităţii naţionale, a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ale românilor din judeţele Covasna şi Harghita, în condiţiile specifice conferite în această zonă de ponderea lor numeric scăzută; b) Sprijinirea accesului comunităţilor româneşti la resursele derulate prin programele şi proiectele de dezvoltare promovate şi finanţate de autorităţile publice centrale şi locale, precum şi de organizaţiile europene; c) Stimularea constituirii şi funcţionării unor asociaţii comunitare locale, ca forme legale de autoorganizare a comunităţilor româneşti, care să reprezinte interesele specifice ale acestora în vederea soluţionării problematicii cu care se confruntă; d) Reprezentarea intereselor comunităţilor româneşti din judeţele Covasna şi Harghita în raporturile cu autorităţile publice locale şi centrale, precum şi cu diferitele organisme internaţionale; e) Obţinerea statutului de participant, ca parte direct interesată, în consultările şi negocierile purtate pe plan local, regional, naţional şi internaţional premergătoare adoptării unor decizi, hotărâri sau acte normative ale căror efecte vizează interesele românilor din Covasna şi Harghita. f) Recomandarea persoanelor reprezentative din societatea civilă românească, din cele două judeţe, pentru a candida, în condiţiile legii, la alegerile locale şi parlamentare, sau pentru alte funcţii şi demnităţi publice; g) Sprijinirea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei, a parohiilor de pe cuprinsul său, în lucrarea de revigorare a credinţei strămoşeşti, în promovarea unui dialog ecumenic cu celelalte culte din zonă; h) Acordarea de asistenţă şi suport logistic şi moral unităţilor de învăţământ cu predare în limba română din cele două judeţe; i) Sprijinirea instituţiilor româneşti de cultură existente în judeţele Covasna şi Harghita, pentru păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor, a patrimoniului cultural şi spiritual; j) Sprijinirea mass-media de limbă română (presa scrisă, posturi radio şi TV) din cele două judeţe şi realizarea unui parteneriat cu mass-media naţională; k) Protejarea şi cinstirea limbii române, a însemnelor şi simbolurilor naţionale; l) Acordarea de burse de studii, premii, diplome şi alte însemne de merit celor ce contribuie semnificativ la realizarea scopului şi obiectivelor Forumului; m) Sprijinirea activităţilor proprii ale asociaţiilor şi fundaţiilor componente; n) Organizarea de activităţi filantropice şi de asistenţă socială; o) Dezvoltarea unor parteneriate active cu românii de pretutindeni şi cu organizaţii ale acestora din ţară şi străinătate; p) Demersuri pentru iniţierea şi susţinerea unui dialog constructiv cu societatea civilă a comunităţilor maghiare din cele două judeţe, în vederea convieţuirii în spiritul cunoaşterii şi aprecierii valorilor specifice şi comune, al înţelegerii şi conlucrării în interes general şi pentru eliminarea oricăror forme de discriminare pe motiv de etnie sau confesiune; q) Combaterea şi contracararea manifestărilor rasiste, şovine, xenofobe şi a tendinţelor de enclavizare etnică a zonei; r) Monitorizarea vieţii publice locale şi sesizarea instituţiilor publice naţionale şi internaţionale, precum şi a opiniei publice, despre încălcările drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
Revista presei maghiare din România

Revista presei maghiare din România

Haromszek, nr. 6379 din 02.09.2011 PROGRAM AXAT PE AUTONOMIE Consiliul Naţional Secuiesc le-a adresat un apel electorilor de pe Pământul Secuiesc şi candidaţilor la alegerile locale din anul 2012, în ...

Citește mai mult »
Statul de astăzi apără pe altcineva… nu România

Statul de astăzi apără pe altcineva… nu România

Declaraţiile istoricului Dinu C. Giurescu în emisiunea Punctul de întâlnire R. T.: Vă rog să-mi spuneţi cum priviţi această iniţiativă prin care conducerea Statului Român vrea să desfiinţeze judeţele ...

Citește mai mult »
Revista presei maghiare din România

Revista presei maghiare din România

Haromszek, nr. 6406 din 04.10.2011, autor Farkas Reke NOUL PARTID MAGHIAR SE ORGANIZEAZĂ Fiecare să-şi stabilească singur soarta, să vină şi să intervină, să devină parte a procesului - cu astfel de c ...

Citește mai mult »
Raport pe marginea proiectului legii educației naționale privind situașia minorităților din perspectiva egalității de șanse / nov. 2010

Raport pe marginea proiectului legii educației naționale privind situașia minorităților din perspectiva egalității de șanse / nov. 2010

Recomandări Din discuțiile din teren a reieşit că principala sursă de tensiune intercomunitară, care va fi accentuată prin aplicarea Proiectului Legii Educației Naționale, este separarea educației for ...

Citește mai mult »
Scrisoare deschisă adresată Instituției Prefectului – județul Covasna și filialelor județene ale partidelor politice

Scrisoare deschisă adresată Instituției Prefectului – județul Covasna și filialelor județene ale partidelor politice

Nr. 126 / 14.10.2010 Consiliul Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (F.C.R.C.H.M.) vă aduce la cunoştinţă că, urmare a sesizării F.C.R.C.H.M., Corpul de Control al M ...

Citește mai mult »
Comunicat de presă

Comunicat de presă

Nr. 124 / 06.10.2010 Consiliul Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM), Luând cunoştinţă de prezenţa în Sfântu Gheorghe a Premierului României dl. Emil Boc şi ...

Citește mai mult »
Problematica Dictatului de la Viena în mass-media maghiare

Problematica Dictatului de la Viena în mass-media maghiare

Împlinirea, în anul 2010, a 90 de ani de la semnarea tratatului de pace de la Trianon, şi a 70 de ani de la adoptarea Dictatului de la Viena, a determninat amplificarea dezbaterilor, pe aceste teme, î ...

Citește mai mult »
Comunicat al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș referitor la manifestațiile organizate în Miercurea Ciuc la data de 11.09.2010

Comunicat al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș referitor la manifestațiile organizate în Miercurea Ciuc la data de 11.09.2010

Urmare a manifestărilor organizate în Miercurea Ciuc la data de 11.09.2010 de către organizaţiile de extremă dreaptă maghiare prin care s-au „celebrat” 70 de ani de la ocuparea Transilvaniei de Nord d ...

Citește mai mult »
Drama românilor din Arcul intracarpatic, după Dictatul de la Viena

Drama românilor din Arcul intracarpatic, după Dictatul de la Viena

După secole de intoleranţă de care s-au „bucurat” românii din fostele scaune secuieşti, în mult trâmbiţata autonomie secuiească, calvarul lor s-a încheiat odată cu unirea cea mare de la 1 Decembrie 19 ...

Citește mai mult »
Apel

Apel

La împlinirea a 70 de ani de la Dictatul de la Viena, adoptat la 30 august 1940, în urma hotărârilor lui Hitler şi Musolini, prin care Transilvania de Nord-Est a fost smulsă din trupul ţării şi cedată ...

Citește mai mult »
scroll to top